Një pensionist ushtarak, i cili për gabimin e Fondit të Sigurimit Pensional dhe Aftësisë së Kufizuar, mori një pension dhjetë herë më të lartë se sa e meritonte për 11 vjet, pa reaguar ndaj tij, tani do të kushtojë 155.5 mijë euro.

Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, ky është vendimi i Gjykatës Themelore në Pljevlja nga korriku i vitit të kaluar, i cili u konfirmua nga Gjykata e Lartë Bijelo Polje në fund të janarit, dhe së fundmi nga Gjykata Supreme mbi padinë e Fondit të Sigurimit të Pensionit dhe Aftësisë së Kufizuar, e cila fillimisht kërkoi më shumë se 171,000 euro.

Me vendim të Fondit të Sigurimeve Shoqërore të Personave të Siguruar Ushtarak nga 15 gusht 2007, ky pensionist ushtroi të drejtën për pension invaliditeti prej 822.52 euro.

Dhe pasi, 11 vjet më vonë, ky gabim u përcaktua, në gusht të vitit 2018, pagesa e pensionit të tij u pezullua përkohësisht për shkak të, siç thuhet, shprehu dyshime në lidhje me korrektësinë e shumës së përcaktuar fillimisht prej 822.52 euro.

Pasi u vërejt gabimi, në Tetor 2018, Fondi i Sigurimit të Pensionit dhe Aftësisë së Kufizuar, anuloi vendimet e mëparshme që përcaktonin pensionet e tij.

Por kush është fajtor?

Në apelimin ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Lartë në Bijelo Polje, avokati pyeti se kush ishte fajtor për vendimet e gabuara për të drejtën dhe shumën e pensionit të paguar deri në fund të qershorit 2018, duke deklaruar se ata nuk ishin paguar pa bazë ligjore, por në bazë të një vendimi.

Ai e konsideron të papranueshme që një pensionist të paguajë për gabimet e dikujt tjetër.

Sidoqoftë, gjykata i vlerësoi këto pretendime si të pabazuara dhe konfirmoi vendimin e shkallës së parë të gjykatës në Pljevlja.

/Telegrafi/

Leave your vote

Comments

0 comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here