– 23 Oct 2020

Komuna e Prishtinës ndanë 120 bursa për studentët që studiojnë në universitetet publike të Kosovës, për vitin akademik 2020/2021.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes në mjetet e informimit publik. Aplikacioni i kërkesës merret dhe i plotësuar dorëzohet në sportelet e katit përdhes të Komunës së Prishtinës (ndërtesa e vjetër), çdo ditë pune prej orës 10:00 deri 15:00.

 Konkurs për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prishtinës

Burimi:/prishtinaonline

Leave your vote

Comments

0 comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here